Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD "Wstęga Kociewia"

Dnia 8 kwietnia 2019 r. w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie, odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia".

Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Odszedł Józef Turzyński

Z głębokim żalem iformujemy, że 9 marca zmarł Józef Turzyński – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, czyli wieloletniego Partnera LGD Wstęga Kociewia.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom składają Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura LGD.

Spotkanie w sprawie projektu współpracy

W dniu 09.03.2019 (sobota) w Nowem w Hotelu Dowhań odbyły się konsultacje w sprawie międzynarodowego projektu współpracy, który będziemy realizowali wspólnie z LGD Chata Kociewia oraz LGD Gminy Powiatu Świeckiego. Do udziału w spotkaniu oddelegowany został Kierownik Biura LGD, Pan Marek Modrzejewski. W spotkaniu uczestniczył partner ze strony niemieckiej – LAG Ammersee. Omówione zostały szczegóły dotyczące działań każdego z partnerów umowy.

Maszerowali TROPEM WILCZYM śladami tczewskich harcerzy

Prawie sześćdziesięcioro młodych uczestników wzięło udział w miejskich marszach na orientację TROPEM WILCZYM, które zorganizowane zostały 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem Marszów była Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE we współpracy z Powiatem Tczewskim. Wsparcia udzieliła Fabryka Sztuk, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.