Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Odbyły się spotkania bezpośrednie

W związku z nową kadencją samorządów lokalnych Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski gościł na sesjach Rad Gmin na obszarze działania LGD. Celem jego wystąpień było przybliżenie nowo wybranym radnym czym zajmuje się Wstęga Kociewia. Celem spotkań było również przekazanie informacji o stanie wdrażania LSR oraz przekazanie nowo wybranym radnym  podstawowych założeń LSR. Za pomocą prezentacji multimedialnej pt. „Stan realizacji Strategii” zobrazował działalność naszego Stowarzyszenia.

X Powiatowa Gala Wolontariatu za nami!

We wtorek 4 grudnia na dziedzińcu Zamku w Gniewie odbyła się X Powiatowa i XII Gminna Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań prospołecznych w roku 2018 na terenie Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew. Wydarzenie uświetnił występ kabaretu „Kałamasz”. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu!

Samorząd- kolejna kadencja

19 listopada, na uroczystych sesjach ślubowanie złożyli  i objęli obowiązki nowowybrani radni oraz włodarze powiatu i gmin.

Z przyjemnością informujemy, że są pośród nich przedstawiciele organów LGD "Wstęga Kociewia":  Prezes Bogdan Badziong- został Członkiem Zarządu Powiatu, Członek Zarządu LGD Mirosław Murzydło ponownie został Wójtem Gminy Subkowy, Przewodniczący Rady Programowej LGD Piotr Laniecki ponownie został Wójtem Gminy Morzeszczyna, a Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Tczewskiego.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.