Biuro Lokalnej Grupy Działania

W celu sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, a szczególnie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, utworzone zostało Biuro Lokalnej Grupy Działania.

Dla etatowych pracowników zatrudnionych w Biurze LGD dla  poszczególnych stanowisk określone zostały wymagania konieczne i pożądane oraz procedury naboru.

Przewidziano następujące stanowiska pracy w Biurze LGD: Kierownik biura i Specjalista ds. administracji i finansów. Obsługę finansowo - księgową realizuje wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Biuro bezpośrednio realizuje działania  związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacja, a także administracyjnie obsługuje procedurę wyboru  operacji do dofinansowania.

 

Ochrona danych osobowych

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia"

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3/1
83-110 Tczew
tel. 58 562 71 43
lgd@wstega-kociewia.pl
NIP: 593-25-99-995

Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Kordynaty GPS
Szerokość geograficzna: 54.0876395 | Długość geograficzna: 18.7990857

Wstęga Kociewia

 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020