Dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.
 
Wszystkie wzory dokumentów wraz z instrukcjami wypełniania (wersja 3z) dostępnę są TUTAJ.
 
 
Wzór tablicy informacyjnej do umieszczenia w miejscu realizacji operacji:
 
Logotypy