Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik „Formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (poz. nr 10 z tabeli IV "informacje o załącznikach) jest wymagany, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy on zarówno wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na rozwój istniejącej działalności, jak i wnioskodawców zakładających firmę.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020