Informacja i promocja podczas dożynek

Podczas  uroczystośći dożynkowych w miejscowości Subkowy (3.09.2016 - sobota) i Swarożyn, gmina Tczew (11.09.2016 - niedziela) działał punkt informacyjny LGD "Wstęga Kociewia", w którym można było zapoznać się z aktualna ofertą naszego stowarzyszenia, związaną z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego.

Informacja o stoisku LGD była przekazywana przez konferansjerów prowadzacych imprezę.

Kierownik Biura informował osoby zainteresowane przede wszystkim podjęciem lub rozwinięciem działaności gospodarczej o podstawowych warunkach, wyskości i trybie udzielania wsparcia.

Wszyscy goście dostali bezpłatne egzemplarze Biuletynu LGD, zawierającego kompendium wiedzy o naszym partnerstwie i jego ofercie.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020