Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” ogłosiła nabory wniosków w ramach następujących zakresów:

- nabór 5/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej;

- nabór 6/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;

- nabór 7/2017 - tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Więcej informacji w zakładce NABORY.