Konkurs na granty jeszcze w tym półroczu!

Informujemy, iż podczas ostatniego posiedzenia Zarządu (19.02.2018) zapadła decyzja o uruchomieniu konkursu na projekty grantowe w następujących tematach: „Brama do cyfrowego świata” i „Świetlicę swą widzę ogromną”. Pilotażowy nabór planowany jest na koniec pierwszego półrocza 2018.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020