Konsultacje w sprawie dokumentacji projektów grantowych

LGD "Wstęga Kociewia" zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem środków w ramach projektów grantowych o zgłoszenie zainteresowania udziałem w konsultacjach dotyczących wzoru Wniosku o przyznanie pomocy,  Umowy przyznania pomocy i Wniosku o płatność.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Biurem LGD do dnia 22.03.2017.

tel.56 562 7143

email: lgd@wstega-kociewia.pl

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020