Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” poszukuje wykonawcy renowacji oznakowania szklaku kajakowego rzeki Wierzycy  w następującym zakresie:
1. wymiana tablic metalowych
2. naprawa częściowa konstrukcji drewnianej znaków informacyjnych
3. postawienie kompletnych znaków  informacyjnych (podstawa betonowa, konstrukcja drewniana, tablica metalowa)
4. konserwacja (malowanie) impregnatem wszystkich elementów drewnianych na całym szlaku.

Podmioty zainteresowane wykonaniem zlecenia prosimy o kontakt z Biurem LGD celem pozyskania informacji o szczegółach zadania.
 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020