Małe projekty

Małe projekty to działanie, które może być realizowane przez wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną - osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze, organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze prowadzące na tym obszarze swoja działalność.
Jego celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności mieszkańców, rozwój zainteresowań, szeroko rozumiana edukacja, rozwój turystyki lub rekreacji, promocja obszaru, jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także rozwój gospodarczy i wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

„Opanuj Gniew” - przewodnik turystyczny

Aktualizacja i wydanie przewodnika po atrakcjach turystycznych Gminy Gniew. W ramach operacji opracowano 75 stronicową publikację, w której opisano zasoby kulturowe, historyczne i krajobrazowe Gminy Gniew.

Dziecięca przygoda z kuchnią kociewską

Dzięki realizacji projektu wydano publikację „Karolinka i kociewska grapa” – książkę kucharską dla dzieci opisującą potrawy związane z Kociewiem. Pozycja jest też swoistym przewodnikiem po regionie skierowanym do najmłodszych.

Mini Park Linowy - budowa placu zabaw w Gniewie

Projekt inwestycyjny polegający na budowie placu zabaw „Mini Park Linowy” - dla dzieci przy boisku Szkoły Podstawowej w Gniewie.
Realizacja operacji skupiła się na przygotowaniu terenu oraz montażu urządzeń rekreacyjnych.

Śmieci segregowanie zamiast ich spalanie

Ideą przedsięwzięcia była realizacja pięciu plenerowych pikników edukacyjnych mających na celu promowanie pozytywnej postawy odnośnie segregacji odpadów, upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych oraz zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Proekologiczne akcje dla dzieci i młodzieży

Projekt polegał na organizacji kilku proekologicznych akcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Morzeszczyn. Działania te pomyślane zostały jako sposób na poprawę stanu oraz estetyki środowiska naturalnego w naszym otoczeniu.

IV Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

Organizacja dwóch imprez kulturalnych związanych z amatorską prezentacją młodych talentów muzycznych z obszaru LGD, umożliwiających występ uzdolnionej młodzieży, promocję ich amatorskiej twórczości oraz konfrontacji muzycznych.

Eko-wakacje na Kociewiu

Ideą przedsięwzięcia była organizacja 4 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla 20 dzieci, których celem było pokazanie różnorodności kultury i przyrody Kociewia podczas wakacji 2014.

Promocja Kociewskich Tras Rowerowych

Celem projektu była promocja lokalnego produktu turystycznego w postaci szlaków rowerowych, bazujących na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Kociewia.

Miód - natury cud

Projekt polegał na organizacji wydarzenia promocyjno-kulturalnego „Miód natury cud”, gdzie zaprezentowano miód i przetwory z miodu stosowane w tradycji kulinarnej Kociewia oraz przybliżono pracę bartnika i pszczelarza.

Śpiewać każdy może

W ramach operacji zrealizowany został cykl warsztatów wokalnych dla 14 uczestników, które pod kierunkiem instruktora wyśpiewały wspólnie 80 godzin.

Rowerowy Pelplin – budowa parkingów rowerowych

Budowa parkingów rowerowych w Pelplinie i Rożentalu wpływa na poprawę jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie przyczynia się do popularyzacji roweru jak środka komunikacji krótkodystansowej i rekreacji.

Wodniacy Kociewiacy

Organizacja cyklu szkoleń związanych z turystyką i sportami wodnymi dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia w celu rozwoju turystyki wodnej w regionie.

Aktywne poznawanie walorów Kociewia

Ideą projektu było upowszechnianie aktywnego trybu życia, kształtowanie proekologicznych postaw i poznawanie tradycji, kultury i historii regionu Kociewie w ramach dwóch warsztatów terenowych na obszarze Kociewia Tczewskiego. 

Czyste Kociewie przyciąga turystów

Realizacja operacji polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej zmian w systemie gospodarki odpadami. Działania te miały na celu poprawę stanu środowiska w Gminie Gniew.

Zielona energia w sercu Kociewia

Celem projektu była wymiana wyeksploatowanego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł z podajnikiem umożliwiający spalanie pelletu drzewnego/ekogroszku w budynku Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Bieg Papieski i Bieg Cysterski w Pelplinie

Projekt polegał na wykorzystaniu i zaprezentowaniu lokalnych walorów turystycznych dla organizacji imprez sportowych: Biegu Papieskiego oraz Biegu Cysterskiego. Popularyzował tez zdrowy styl życia.

Na cztery fajerki czyli objazdowe gotowanie

Idea projektu polega na umożliwieniu mieszkańców z obszaru LSR poznania walorów kociewskiej kuchni. Zorganizowano 4 panele poświęcone kulinariom. Panele nazwano fajerkami.
Fajerka to obręcz żeliwna przykrywająca otwór w żeliwnej płycie kuchennej. Najczęściej bywały cztery fajerki stąd pomysł na cztery różnorodne panele tematyczne.

III Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

Trzecia edycja konfrontacji muzycznych to kontynuacja imprezy polegającej ma promowaniu i wspieraniu młodych talentów muzycznych poprzez udział w konkursach muzycznych oraz zapoznawanie lokalnej społeczności z różnymi gatunkami muzycznymi.

Kuj żelazo póki gorące – organizacja inscenizacji historycznej

Projekt miał na celu budowanie tożsamości, świadomości regionalnej oraz upowszechnianie i poszerzenie wiedzy na temat zasobów kulturowych regionu poprzez  organizację na terenie gminy Morzeszczyn inscenizacji historycznej ukazującej kowalstwo artystyczne oraz odchodzący w zapomnienie fach kowalski, a także codzienne życie wsi kociewskiej w średniowieczu.

Przystanek Biblioteka

Ideą przedsięwzięcia była promocja biblioteki oraz podniesienie atrakcyjności architektonicznej obszarów wiejskich. W parku gminnym zbudowano dużą replikę klasycznego biurka.

Życie codzienne dawnego Kociewia – dotknięcie historii

Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na obszarze LSR. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać tradycje, kulturę, obrzędy, zabytki i przyrodę Kociewia. Ważnym aspektem była promocja aktywnego trybu życia, kultury regionu i lokalnej twórczości.

Kurtyna w górę! Cykl warsztatów teatralnych

Realizacja projektu polegała na organizacji warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Pelplin. Zorganizowano cykl warsztatów dla dwóch 15-osobowych grup. Całość działań zakończyła się „Maratonem teatralnym”, podczas którego zaprezentowali się uczestnicy zająć.

Ruchliwe brzdące energią tryskające

Realizując projekt przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat). Osoby biorące udział w warsztatach zdobyły wiedzę jak bawić się i budować relację z dzieckiem ruchliwym i pełnym energii.

Chór to magia, która w nas gra…

Projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów wokalnych dla wybranej grupy mieszkańców Gminy Morzeszczyn w celu utworzenia międzypokoleniowego chóru. Dzięki działaniom projektowym wzrosła świadomość kulturowa społeczeństwa, zintegrowały się zróżnicowane pod względem wiekowym pokolenia wymieniając się doświadczeniami i ucząc się nowych.

Społeczna wypożyczalnia rowerów w Pelplinie

Przy Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie powstała społeczna, ogólnodostępna wypożyczalnia rowerów „KOCIEWSKIE ROWERY”.
System wypożyczania rowerów daje możliwość szybkiego i sprawnego poruszania się, a także jest przyjaznym dla środowiska i przyjemnym sposobem na zwiedzanie regionu, serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Mój rozwój - moja szansa na lepszą przyszłość

Projekt polegał na organizacji serii zajęć rozwijających wiedze i umiejętności i mieszkańców. Działania projektowe pozwoliły udowodnić, że mieszkańcy wsi są zdolni, ambitni i też odnoszą sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Pozytywna energia dźwięku

Myślą przewodnią projektu i jego kluczowym działaniem była realizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży, potraktowana jako forma alternatywnego i pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Gminna Gala Wolontariatu

Ideą operacji jest promowanie aktywność i lokalne zaangażowanie mieszkańców obszaru wdrażania LSR na polu społecznym. W tym celu przeprowadzono konkurs oraz zorganizowano Gminną Galę Wolontariatu na obszarze Gminy Gniew.

Wew naszym Pelplinie jest psianka kapela

Projekt polegał na polegało na opracowaniu i nagraniu płyty z repertuarem Zespołu Pieśni i Tańca MODRAKI pt.: "Modraki prezentują muzykę i gwarę kociewską ".

Zakochani w kociewskiej ziemi - „Biesiada kociewska”

Ideą projektu było opracowanie i zaprezentowanie przez zespół Modraki przedstawienia „Biesiada kociewska”, której wiodącym wątkiem jest obrzęd związany z weselem na Kociewiu oraz scenki z życia kociewiaków.

Trenuj z Bykiem - szkółka bokserska

Projekt polegał na organizacji szkółki bokserskiej dla dzieci i młodzieży. W treningach wzięło udział 12 osób zakwalifikowanych do projektu. Zakupiono sprzęt i wyposażenie bokserskie.

Nadwiślański Bieg Maratoński

Realizacja projektu polegała na organizacji półmaratonu (20 km) wzdłuż szlaku turystycznego Doliny Dolnej Wisły. Oprócz promocji zdrowego stylu życia, uczestnicy biegu mieli okazję poznać walory przyrodnicze i kulturowe nadwiślańskiej części LGD.

Kociewie pod żaglami

Przedsięwzięcie to zakup i nieodpłatne udostępnianie łodzi żaglowej OMEGA dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia.

Niech gra orkiestra!

Główną ideą projektu była promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. Wsparto pelplińską orkiestrę dętą poprzez zakup instrumentów. W wyniku działań projektowych orkiestra odbyła też szereg koncertów. Dzięki realizacji operacji do grupy dołączyło 6 nowych muzyków.

Odkrywamy potencjał kajakowy rzek Kociewia

Projekt polegał na promocji lokalnych walorów turystycznych poprzez organizację 3-dniowego spływu kajakowego Wierzycą i Wisłą połączonego z organizacją szkoleń z kajakarstwa i pierwszej pomocy.

Piknik „Cysterskie złoto”

Ideą projektu było upowszechnianie wiedzy na temat cysterskich korzeni i tożsamości ziemi Pelplińskiej poprzez organizację Pikniku „Cysterskie złoto”.

Hafciarskie rewolucje

Projekt polegał na organizacji warsztatów projektowo – krawieckich z motywem przewodnim haftu kociewskiego.
W ramach etapu odbył się cykl 12 warsztatów projektowo – krawieckich. W warsztatach uczestniczyło 15 osób. Panie pod okiem instruktora uczyły się projektowania, wykroju a następnie szyci. Na zakończenie warsztatów uszyły stroje inspirowane haftem kociewskim.

II Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

Druga edycja konfrontacji muzycznych polegająca ma promowaniu i wspieraniu młodych talentów muzycznych poprzez udział w konkursach muzycznych oraz zapoznawanie lokalnej społeczności z różnymi gatunkami muzycznymi.

Zabawa przez serce sposobem na rekreację i integrację

Projekt polegał na dostarczeniu dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom nowego lepszego sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności nawiązywania dobrych relacji ze wszystkimi co niechybnie wpłynie na poprawę jakości życia, gdyż podniosło poczucie własnej wartości i pewności siebie uczestniczących w projekcie osób.

Boże Narodzenie i Wielkanoc na Kociewiu

Realizacja projektu polegała promocji tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Kociewiu. Zorganizowano warsztaty i konkursy oraz wystawy ukazujące dziedzictwo kulturowe Regionu.

Ekologiczne plecenie

Celem projektu było umożliwienie zdobycia nowych umiejętności poprzez kurs wikliniarstwa tradycyjnego i ekologicznego, a więc wikliny z wierzby i papieru dla mieszkańców gminy Gniew.

Na Cały Głos!

Projekt polegał na stworzeniu i wyposażeniu zespołu wokalno-instrumentalnego promującego muzykę Cystersów z Pelplina. Jego realizacja pozwoliła stworzyć 20 osobową grupę, która działa nieprzerwanie od dnia powstania.

Inkubator Produktów Kulturalnych – adaptacja lokalu

Projekt dotyczył lokalu na Placu Grunwaldzkim 45 w Gniewie. W ramach tego etapu zostały wykonane prace mające na celu dostosowanie lokalu do działalności Inkubatora Produktów Kulturalnych.
Operacja polegała na adaptacji lokalu na Inkubator Lokalnych Produktów Kulturalnych. Adaptacja polegała na nadaniu nowych funkcji lokalowi posklepowemu.

Akcja Integracja - organizacja pikniku międzypokoleniowego

Projekt polegał na organizacji dwudniowej imprezy międzypokoleniowej o charakterze rekreacyjno – kulturalnym. Priorytetem imprezy była integracja międzypokoleniowa, a zaangażowanie różnych środowisk pozwoliło go w pełni zrealizować.

Kulturalno-ekologiczny spływ kajakowy rzeką Wierzycą

W dniach 1-2 czerwca 2012 roku odbył się "Kulturalno - ekologiczny spływ kajakowy rzeką Wierzycą", na odcinku od Kolincza do Gniewu. Mimo trudnych warunków pogodowych 30 uczestników w asyście profesjonalnej firmy zajmującej się organizacją spływów z pełnym entuzjazmem udało się na wodę, aby móc brać aktywny udział w promocji walorów przyrodniczych i kulturowych doliny Wierzycy i ziemi pelplińskiej.

Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina

„Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina” to projekt, którego celem było umożliwienie mieszkańcom LGD i turystom poznania dziedzictwa kulturowego Pelplina poprzez zbudowanie edukacyjnej ścieżki historycznej na szlaku spacerowo-rowerowym.

Życie wsi kociewskiej w średniowieczu

Projekt polegał na organizacji cyklu edukacyjnych imprez ukazujących życie wsi kociewskiej w średniowieczu: tradycji, zwyczajów, obrzędów panujących w tym okresie na naszych terenach – ukazać wieś kociewską pracującą, walczącą i bawiącą się.

Złota rączka to ja

Realizacja operacji dała społeczności możliwość poznania starych, czasami zapomnianych rzemiosł, a także możliwość udziału w koncertach z udziałem zespołów prezentujących różne rodzaje muzyki.

Zatrzymać czas: warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

Działania związane z organizacją operacji pn.: "Zatrzymać czas"- warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin" odbyły się na początku 2012 roku. Wykorzystane w nich zasoby kulturalne i historyczne Pelplina, dzięki którym młodzi ludzie mieli okazję odkryć piękno Kociewia i uwiecznienie na fotografii.

Kociewskie specjały na talerzu i w internecie

Projekty polegał na przeprowadzeniu wielotematycznych przedsięwzięć warsztatowych z zakresu kulinarnych wartości i tradycji regionu oraz na utworzenie strony internetowej popularyzującej tradycyjne smaki regionu.

Kociewskie kino plenerowe

W ramach projektu zorganizowano cykl seansów filmowych realizowanych na terenie wzgórza zamkowego w Gniewie. Podczas projekcji wyświetlano produkcje kina polskiego i światowego oraz filmy o tematyce regionalnej.

Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

Realizacja projektu polegała na promowaniu młodych talentów muzycznych. Celem operacji była też wymiana doświadczeń wśród uczestników, podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej, ocena interpretacji wykonywanych utworów, aktywizowanie środowiska w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego, a także twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

Mieszkamy na Kociewiu

Dzięki realizacji operacji mieszkańcy obszaru LGD Wstęga Kociewia (uczestnicy spotkań) mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z kulturą i tradycją regionu. W ramach realizacji projektu zorganizowano spotkania, warsztaty, konkursy, a także koncert muzyki regionalnej.

Wesoła Stonoga na dwóch kółkach na Kociewiu

„Wesoła Stonoga na dwóch kółkach na Kociewiu” to wielopłaszczyznowy projekt, którego ogólnym celem było umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD poznanie dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego poprzez organizację rajdów rowerowych na szlakach turystycznych na Kociewiu.

Wielki pożar Zamku w Gniewie

Obchody 90 rocznicy pożaru zamku stały się okazją do budowy produktu turystycznego łączącego manewry strażackie, festiwal teatrów ognia oraz spektakl historyczny światłem, dźwiękiem i ogniem pisany. W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano imprezę promocyjno - rozrywkową.

Kociewie bliżej znane

Projekt miał na celu działanie na rzecz wzrostu świadomości kulturowej z wykorzystaniem zasobów kulturowych regionu kociewskiego. Największym sukcesem jest powołanie jedynego na Kociewiu kobiecego zespołu pieśni i tańca „Psiotrowe dziewuchy”, który działa przy ośrodku kultury i odnosi coraz większe sukcesy.

„K” jak Kociewie

Działania projektowe pozwoliły pokazać społeczności lokalnej nie tylko kulturę i obyczaje Regionu Kociewia, ale również jego historię i dorobek kulturalny.

WWW.DZIEŃDOBRY.PL – warsztaty internetowe

Dzianie miało za zadanie wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w sprawnym dostępie do informacji poprzez zapewnienie bezpłatnej możliwości korzystania z internetu, a także rozwój wiedzy i zainteresowań związanych z IT.

Studio "RadioGniew.pl"

Projekt polegał na stworzeniu studia internetowego radia RadioGniew.pl. W ramach jego realizacji wsparto szereg lokalnych grup muzycznych wykonujących muzykę związana z regionem poprzez realizację nagrań dźwiękowych ich dorobku artystycznego. Zrealizowano także cykl audycji tematycznych związanych z regionem LGD Wstęga Kociewia.

Integracja kobiet na wsi

Projekt polegał na aktywizacji kobiet skupionych w Kołach Gospodyń Wiejskich poprzez organizację cyklu spotkań promujących lokalne tradycje i zwyczaje.

Kultura w różnych odsłonach

Idea projektu było zaprezentowanie społeczności lokalnej, iż wszelkie działania artystyczne nie są nudne i są dostępne dla wszystkich bez względu na wiek i płeć, a także pozycję społeczną. Osiągnięto to przez organizację cyklu spotkań związanych z szeroko pojęta kulturą.

Husaria z Ziemi Kociewskiej

W ramach projektu zorganizowano zajęcia edukacyjne związane z historią husarii dla młodzieży z obszaru LSR. Spektakle historyczne przygotowała i przeprowadziła grupa artystyczna Chorągiew Husarska dzięki wsparciu w ramach programu Leader.

Nasza historia – nasza tożsamość

Głównym działaniem projektowym jest stworzenie w miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra. Stanął tu kamień z wmurowaną tablica pamiątkową.
Na tablicy znalazło się 15 nazwisk – mieszkańców Lipiej Góry, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Dzień rycerski w dawnym Opactwie Cysterskim

Dzień Rycerski to impreza towarzysząca X Jarmarku Cysterskiego. Działania projektu ukierunkowane były na szeroką popularyzację zabytków Pelplina i Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem cysterskiego dziedzictwa historyczno – kulturowego oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez włączenie imprezy w kalendarz Pomorskiego Szlaku Cysterskiego.

Aktywizacja mieszkańców sołectwa Bałdowo

Projekt skupił się na aktywizacji i integracji mieszkańców sołectwa, a zarazem zwiększeniu oferty świetlicy wiejskiej. Dla dzieci zorganizowano cykl warsztatów „Zielony Tydzień”, wycieczki po Kociewiu; odbył się także piknik dla mieszkańców oraz zajęcia warsztatowe.

III Festiwal Kultury Kociewskiej

Celem III Festiwalu Kultury Kociewskiej było bliższe poznanie tradycji, obrzędowości, dorobku materialnego i folkloru Kociewia. Realizacja przedsięwzięcia pomogła w zachowaniu unikalnej gwary kociewskiej.