Możliwa zmiana terminu naboru wniosków

W związku z otrzymaną wiadomością o planowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianie rozporządzenia dotyczącego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność informujemy, że termin ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej" może ulec przesunięciu.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020