Rada Programowa dokonała wyboru

W dniach 2 i 7 marca br. w Resturacji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD "Wstęga Kociewia", podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs nr 7/2017 obejmujący zakres "inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych" złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Osiągnął też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020