Budowa Centrum Kulturalnego dla wsi Rudno wraz z infrastrukturą

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Pelplin
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Rudno
Czas realizacji: 
styczeń 2012 - luty 2013
Koszt całkowity: 
546 593,25 zł
Wartość dofinansowania: 
245 900,00 zł
Nabór: 
2010

W ramach projektu został wybudowany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek Centrum Kulturalnego w Rudnie.
Do budynku został wykonany wjazd dla niepełnosprawnych, wykonane zostały także wszystkie niezbędne przyłącza i instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania). Budynek został wyposażony w meble pozwalające na rozpoczęcie działalności centrum: stoły z krzesłami, regały książkowe, sztalugi na obrazy, gra świetlicowa „Piłkarzyki”.
Teren został zagospodarowany zielenią. Wykonano także chodniki wokół obiektu i parking dla korzystających z Centrum.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020