Budowa miasteczka rowerowego w centrum wsi Subkowy

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: 
Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: 
Subkowy
Czas realizacji: 
kwiecień - czerwiec 2012
Koszt całkowity: 
163 870,22 zł
Wartość dofinansowania: 
95 366,00 zł
Nabór: 
2010

W ramach realizacji operacji gminna wieś Subkowy zyskała nową infrastrukturę społeczną. Powstały tereny rekreacyjne wraz z miasteczkiem rowerowym w centrum miejscowości.

Wykonano obiekt miasteczka rowerowego, plac o pow. 1230 m2. Na terenie placu wyznaczono, poprzez zastosowanie dwóch kolorów kostki betonowej, ścieżki rowerowej i pasy drogowe.  W części terenu wydzielono parking  rowerów, w którym umieszczono zestaw stojaków do rowerów oraz ławki. Obok parkingu zlokalizowano przenośny sygnalizator świetlny drogowy. W obszarze wyznaczonym pod miasteczko wykonano oznakowanie poziome (malowane pasy przejść pieszych), na zaprojektowane trasy ruchu wyposażono w oznakowanie pionowe tj. przenośne znaki drogowe wykonane w folii. Cały teren miasteczka został oświetlony poprzez zamontowanie 10 słupowych opraw oświetleniowych.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020