Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłobądza

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Tczew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Tczew
Miejsce realizacji: 
Miłobądz
Czas realizacji: 
kwiecień 2014
Koszt całkowity: 
55 734,45 zł
Wartość dofinansowania: 
44 587,56 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Ze względu na atrakcyjne położenie miejscowość Miłobądz chętnie odwiedzają turyści piesi oraz wycieczki rowerowe. Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w centrum wsi.  

Zakres obejmował wykonanie ścieżek z placem, oświetlenia, wymianę nawierzchni miejsc postojowych, wyposażenie w elementy małej architektury tj. śmietniki oraz 3 stanowiskowy stojak na rowery, a także ukształtowanie zieleni i nasadzenie 4 klombów składających się z berberysów, trzmieliny i jaśminu. Na placu została posadowiona trójkątna tablica pamiątkowa typu PYLON,  zawierająca informację dotyczące parafii w Miłobądzu, Gminy Tczew oraz historii miejscowości Miłobądz.

Główne działania w projekcie:

  • wykonanie ścieżek z placem
  • wyposażenie w elementy małej architektury: śmietniki, 3 stanowiskowy stojak na rowery
  • posadowienie trójkątnej tablicy pamiątkowej
  • nasadzenie klombów
  • wymiana nawierzchni miejsc postojowych
  • wykonanie oświetlenia palcu

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020