Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Stowarzyszenie ,,Wesoła Stonoga”
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Pelplin
Czas realizacji: 
styczeń - maj 2012
Koszt całkowity: 
15 260,07 zł
Wartość dofinansowania: 
10 650,00 zł
Nabór: 
2011 (wiosna)

„Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina”  to projekt, którego celem było umożliwienie mieszkańcom LGD i turystom poznania dziedzictwa kulturowego Pelplina poprzez zbudowanie edukacyjnej ścieżki historycznej na szlaku spacerowo-rowerowym.

Prace przygotowawcze polegały na opracowaniu koncepcji graficznej i doborze postaci oraz wydarzeń historycznych. Następnie  wykonano projekty tablic, wyłoniono wykonawcę oraz zamontowano 8 tablic oraz 2 zestawy stojaków rowerowych na początku ścieżki (Plac Tumski) i na końcu (pod Górą Jana Pawła II).