Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Tymawa

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmian Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Tymawa
Czas realizacji: 
czerwiec 2011 - marzec 2013
Koszt całkowity: 
177 338,66 zł
Wartość dofinansowania: 
102 268,00 zł
Nabór: 
2010

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono funkcjonalne centrum wsi Tymawa.
W ramach projektu dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu. Wykonano prace murarskie, remont dachu; roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. Ponadto został zagospodarowany terenu wokół budynku świetlicy oraz stworzono plac zabaw dla dzieci.

Główne działania w projekcie:

  • roboty murowe, tynkowe i malarskie ścian wewnętrznych;
  • wykonanie podsufitki w sali świetlicy;
  • modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku;
  • roboty remontowe dachu;
  • roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy i montaż placu zabaw;
  • zakup wyposażenia świetlicy: stoliki na stelażu metalowym, krzesła na stelażu metalowym, regały zamknięte z płyty laminowanej, kuchnia gazowa, lodówka, pochłaniacz kuchenny, wieszak drewniany wiszący, meble kuchenne.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020