Nowy Leader startuje

W piątek 10.06.2016 o godz. 12.30 w Piasecznie (gmina Gniew) w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbędzie się Konferencja Promocyjna, której celem jest inauguracja wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Program konferencji

  1. Prezentacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
  2. Prezentacja okolicznościowa z okazji 150 rocznicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich
  3. Wystąpienia gości i dyskusja
  4. Wymiana poglądów przy potrawach słodkich i słonych
  5. Zwiedzanie Muzeum Historii Ruch Ludowego

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków z programu Leader.

Wstęp wolny.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020