Obradowało Zgromadzenie Partnerów fundacji LGD Wstęga Kociewia

10 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbyło się posiedzenie się Zgromadzenia Partnerów fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.

Po zatwierdzeniu  porządku obrad podjęto uchwałę o rozdysponowaniu majątku fundacji. Wynika to z faktu, że obecnie wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego zajmować się będzie stowarzyszenie. W związku z tym z dniem 15 czerwca br. na rzecz stowarzyszenia został przekazany majątek  fundacji. Kończy też prace Biuro fundacji.

Następnie  zebrani  zapoznali  się z informacją Komisji Rewizyjnej o przyjęciu Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2015 r.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020