Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informuje się, że:

Administratorem Danych jest stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia", 83-110 Tczew,  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

Powołany został Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który realizuje zadania w art.36a ust.2  UODO

 

Celem przetwarzania danych jest:

  • realizacja zadań statutowych
  • realizowanie programów - PROW, oś IV Leader,  innych działań
  • realizacja zadań pracodawcy
  • obsługa organów LGD Wstęga Kociewia
  • obsługa umów cywilnoprawnych

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

  • powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Samorząd Województwa Pomorskiego
  • zgoda
  • przepisy prawa pracy.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020