Odbyło się posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 19.02.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu LGD, podczas którego podjęto pięć uchwał zatwierdzających przyjęcie sprawozdań rocznych za 2017 r. a także zaakceptowano zmiany w dokumentach dotyczących wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego. Oprócz tego dyskutowano o sprawach organizacyjnych oraz o planowanych działaniach LGD w roku bieżącym – zapadła decyzja o włączeniu się w organizację, wraz ze Starostwem Tczewskim, Rajdu Rowerowego do Walichnów (planowanego na maj).

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020