Po Kociewskim Forum Turystyki Wiejskiej

27 września 2018 r. na Zamku w Gniewie odbyło się Kociewskie Forum Turystyki Wiejskiej, w ramach którego goście wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: 'Kociewska Akademia Wiedzy'. Obecni na sali wysłuchali prelekcji i wykładów oraz obejrzeli prezentacje, których tematami były m.in. rozwój turystyki wiejskiej i wzbogacanie oferty agroturystycznej. Każdy otrzymał pakiet konferencyjny, w którym znajdowały się: najnowsze wydanie Mapy kwater turystystycznych na Kociewiu, a także wydrukowany na tą okazję Katalog turystyki wiejskiej Kociewia.

 

 

  

 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020