Posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 9/2017, 10/2017, 11/2017 i 12/2017 odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17. 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020