Projekt Wespa – nowoczesna aranżacja przestrzeni wiejskiej

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Morzeszczyn, Dzierżążno
Czas realizacji: 
kwiecień 2012 - wrzesień 2014
Koszt całkowity: 
35 579,20 zł
Wartość dofinansowania: 
23 128,00 zł
Nabór: 
2012 (wiosna)

Ideą przedsięwzięcia jest kultywowanie miejscowych tradycji poprzez montaż 5 rzeźb kamiennych, dwóch tablic oraz jednego „witacza” z motywem przewodnim  haftu kociewskiego.

Kamienne rzeźby umiejscowiono na terenie wsi Morzeszczyn oraz Dzierżążno. Łącznie powstało 5 rzeźb, których motywem przewodnim jest haft kociewski. Ponadto w ramach projektu ustawiono dwie tablice z informacją o twórczyni haftu kociewskiego – Marii Wespa.
Zakupiono też i ustawiono tzw. „witacz” ozdobiony grafiką z regionalnym haftem.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020