Przerwa w obradach Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej, które odbyło się w dn. 2 marca br. z powodu dużej obszerności materiału zostało przerwane, a dalsza część obrad została przeniesiona na dzień 7 marca br. (wtorek)

Uchwały ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych zostaną podjęte w dn. 7 marca br. 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020