Rada Programowa

Wybrana uchwałą 3/12/2015 Walnego Zebrania Członków  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Wstęga Kociewia"  z dnia 18 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Rady Programowej  stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia".

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dn. 15 listopada 2016 r. na Przewodniczącego Rady wybrano Piotra Lanieckiego, a na Zastępcę Przewodniczącego Karola Drywę

 

L.p. Nazwa podmiotu Reprezentowany sektor
1. AN-System gospodarczy
2. Bank Spółdzielczy w Tczewie gospodarczy
3. Centrum Aktywnych Gniew społeczny
4. CTKOM Karol Drywa gospodarczy
5. Domachowska Jolanta gospodarczy/rolnik
6. Doradztwo Rolnicze Konstanty Lewiński gospodarczy
7. Fundacja Pokolenia społeczny
8. Gmina Gniew publiczny
9. Gmina Morzeszczyn publiczny
10. Gmina Pelplin publiczny
11. Gmina Tczew publiczny
12. Gregorkiewicz Kazimierz gospodarczy/rolnik
13. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia (fundacja) społeczny
14. Lokalna Organizacja Turystyczna "Kociewie" społeczny
15. Puskowska Anna społeczny