Rada Programowa ukonstytuowana

W dniu 15 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie obradowała Rada Programowa.

Jej obrady zwołał i otworzył Prezes Bogdan Badziong.

W pierwszej części w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady. Został nim ponownie Piotr Laniecki, wójt Gminy Morzeszczyn, reprezentujacy sektor publiczny naszego partnerstwa. Na jego wniosek, także w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczącym Rady wybrano Karola Drywę, który reprezentuje sektor gospodarczy.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020