Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursztyn

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Kursztyn
Czas realizacji: 
listopad 2013 - luty 2015
Koszt całkowity: 
203 040,50 zł
Wartość dofinansowania: 
131 289,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt dotyczył remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursztyn. W ramach operacji wykonano prace termo modernizacyjne, wyremontowano wnętrze świetlicy oraz dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo świetlica została wyposażona w stoliki, krzesła, regały oraz wyposażono kuchnię w meble kuchenne i sprzęt.

Projekt obejmował prace remontowe w zakresie:

 • Prace murowo-tynkowe
 • Podłogi
 • Prace malarskie
 • Okładziny zewnętrzne
 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • Wentylacja
 • Instalacja wod-kan
 • Prace remontowe dachu
 • Termomodernizacja elewacji
 • Izolacja pionowa fundamentów
 • Remont schodów zewnętrznych
 • Pochylnia dla niepełnosprawnych
 • Instalacja elektryczna
 • Zagospodarowanie terenu
 • Wyposażenie w sprzęt AGD i meble

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020