Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pomyjach wraz z infrastrukturą

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Pelplin
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Pomyje
Czas realizacji: 
lipiec 2012 - czerwiec 2014
Koszt całkowity: 
278 331,45 zł
Wartość dofinansowania: 
181 028,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

W ramach zadania wykonano modernizację istniejącej części świetlicowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym sklepie. Dokonano także rozbudowy całego budynku.

W ramach całej inwestycji obiekt świetlicowy zyskał nowy układ pomieszczeń, wśród których znajdują się miedzy innymi: pomieszczenia kuchenne, kotłownia czy sala konferencyjno – okolicznościowa. Powierzchnia zabudowy nowo powstałej świetlicy wynosi prawie 180 m2.  W ramach zadania przy obiekcie powstał także parking, a świetlica została wyposażona w nowe stoły i krzesła.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020