Spotkanie informacyjne w Pelplinie

W związku z rozpoczęciem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w dn. 16 sierpnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie LGD „Wstęga Kociewia” przeprowadziła spotkanie informacyjne przeznaczone dla pracowników urzędów oraz Urzędu Pracy w Tczewie.
Celem spotkania było przekazanie podstawowych informacji o trybie i zakresie przyznawania pomocy dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozwijanie działalności gospodarczej. 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020