Spotkanie ws. projektu współpracy

24 lutego br. w Nowem odbyło się spotkanie dotyczące tegorocznego międzynarodowego projektu współpracy, który będziemy realizować wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” i Lokalną Grupą Działania Gminy Powiatu Świeckiego oraz z niemieckim LAG Ammersee.

Projekt współpracy zakłada szeroko pojętą promocję obszarów LGD poprzez organizację „targów” zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Promocją objęte będą szeroko rozumiane produkty lokalne i usługi. Wzajemna organizacja „targów” mogłaby zainicjować rozwój rynków zbytu dla naszych produktów i usług oraz pobudzić rozwój przedsiębiorczości w tym obszarze. Podjęta współpraca służyć będzie również wzajemnej promocji walorów turystycznych obszarów lokalnych grup działania biorących udział w projekcie, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na promowanych obszarach.

Tematem spotkania była dalsza współpraca w zakresie promocji turystycznej naszych regionów i wsparcie przedsiębiorczości głównie w kontekście przygotowania wspólnego projektu współpracy. Omówiono planowany harmonogram działań oraz podzielono zadania na wszystkich partnerów projektu.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020