Spotkanie z grupami defaworyzowanymi

W ramach realizacji planu komunikacji na rok 2017 w dn. 10 listopada br. Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” przeprowadziła spotkanie informujące dla osób z grup defaworyzowanych - uczniów z Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie

W czasie spotkania młodzież dowiedzieć się mogła o aktualnym naborze związanym z podejmowaniem działalności gospodarczej. Kierownik Biura, Marek Modrzejewski przedstawił również wzór wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność oraz poinformował o ogólnych zasadach otrzymywania dofinansowań w ramach PROW 2014-2020. 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020