Spotkanie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza

W Biurze LGD w dn. 30 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Omówiono na nim podstawowe informacje o trybie przyznawania pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej, związane z tym procedury oraz harmonogram naborów. Przedstawiciele RIGP wyrażali chęć pozyskania środków dostępnych w naszej strategii oraz byli zainteresowani wzięciem udziału w najbliższym naborze, który zostanie ogłoszony już we wrześniu. 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020