Świadczenie usług suszenia ziarna suszarnią przewoźną

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Ewelina Nagórska
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Rożental
Czas realizacji: 
maj 2013
Koszt całkowity: 
126 690,00 zł
Wartość dofinansowania: 
44 500,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Istotą projektu jest zwiększenie dochodu poprzez zakup, a następnie świadczenie usług wynajmu przewoźnej suszarni ziarna. Wykorzystanie suszarni przewoźnej, umożliwia dojazd do klienta, co zmniejsza koszty związane z dowozem zbóż mokrych i odbiorem suchego ziarna. Możliwość podłączenia do WOM (wał odbioru mocy) z ciągnika pozwala suszyć zboże bezpośrednio na polu bądź w gospodarstwie

Na tym terenie LSR znajdują się gospodarstwa specjalizujące się w uprawie zbóż i rzepaku. Wprowadzenie tego typu nowoczesnej maszyny rolniczej na obszarze pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarstw rolnych.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020