Termin posiedzenia Rady Programowej wyznaczony

Posiedzenie Rady Programowej Loklanej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” związane z oceną i wyborem operacji do dofinansowania dla naborów 2/2016, 3/2016 i 4/2016 odbędzie się w dniu 5 stycznie 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Domu Kultury  w Subkowach, ul. Wybickiego 22.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020