Ważne dla Beneficjentów!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła elektroniczny generator wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj.: 

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Link do generatora znajduje się TUTAJ.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020