Wiślana promocja

W dniu 14 sierpnia 2018 roku, po raz kolejny Kociewie promowało się w Toruniu podczas Święta Wisły. Stoisko na Bulwarze Filadelfijskim wspólnie przygotowały Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" i Lokalna Organizacja Turystyczna "Kociewie".

Wtorkowy poranek był pochmurny, ale po paru godzinach pojawiło się słońce, a wraz z nim większa liczba gości. Byli pośród nich zarówno mieszkańcy Torunia, jak i turyści.

Na stoisku mogli otrzymać materiały promocyjne w postaci mapek i folderów, ale także wiele użytecznych informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu. Niektórzy kupili także lokalne produkty spożywcze. Zdarzały się też ciekawe konwersacje.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020