Wybór wykonawcy szkolenia

LGD "Wstęga Kociewia"   informuję, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na:

Szkolenie dla beneficjentów "LGD Wstęga Kociewia" - poddziałanie 19.2 w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - tworzenie inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych
  • zachowania dziedzictwa kulturowego
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

wybrana została oferta: DSI Progress -Doradztwo Strategiczno-inwestycyjne, Jarosław Zielonka z Kartuz.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020