Wybrano skład organów LGD

Walne Zebranie Członków

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w poniedziałek o godzinie 12:00 w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania sprawozdania Prezesa za okres kadencji 2015 - 2019.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała treść sprawozdania za 2018 rok, po czym Członkowie Stowarzyszenia udzielili Absolutorium Zarządowi LGD.

Podjęto też kilka istotnych uchwał, między innymi o zmianie Statutu LGD (Kadencja organów wydłużona została do 5 lat) a także o zmianach w LSR (przeniesienie środków z przedsięwzięcia Inkubator w kierunku działań pro gospodarczych).

Najważniejszym zadaniem postawionym przed zebranymi było dokonanie wyboru składu organów, z powodu kończących się kadencji. W tym roku wygasła kadencja organów LGD; zatem konieczne było przeprowadzenie wyborów.

W wyniku głosowania w kolejnej kadencji Zarządu znajdują się: Bogdan Badziong – Prezes (wybór bezpośredni w odrębnym głosowaniu) oraz członkowie Zarządu: Eugenia Pokorska - Sawczuk, Piotr Kończewski i Mirosław Murzydło. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu LGD wybrany zostanie Wiceprezes.

 

Udało się utrzymać prawie niezmieniony skład Rady Programowej:

Gmina Gniew  - Sektor Publiczny

Domachowska Jolanta – sektor Gospodarczy (rolnik)

CTKOM Karol Drywa – sektor Gospodarczy

Gierszewska Krystyna - sektor społeczny

Gregorkiewicz Kazimierz – sektor Gospodarczy (rolnik)

Bank Spółdzielczy w Tczewie - sektor Gospodarczy

Gmina Morzeszczyn - sektor  Publiczny

Doradztwo Rolnicze Konstanty Lewiński - sektor Gospodarczy

Gmina Tczew  - sektor Publiczny

Fundacja Pomoc Za Jeden Uśmiech – sektor Społeczny

Fundacja Pokolenia – sektor Społeczny

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew Społeczny

Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet – sektor Społeczny

Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie – sektor Społeczny

W najbliższych dniach wybrane „osoby prawne” wskażą swoich reprezentantów do pracy w Radzie Programowej.

W ramach Komisji Rewizyjnej pracować będą dalej: Magdalena Olszewska, Brygida Cyrzon i Przemysław Morawski.

 

 

 

 

Zlikwidowanie Fundacji LGD Wstęga Kociewia

Zaraz po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD.

Na spotkanie przybył Radca Prawny Pan Michał Czyżewski, który przeprowadza proces prawnej likwidacji Fundacji. Podjęto uchwały zamykające ostatecznie działalność Fundacji.