Wyniki naborów: 5/2017, 6/2017 i 7/2017

Dnia 7 marca br. Rada Programowa podjęła decyzję o wyborze operacji do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy uchwały w sprawie zatwierdzenia "Listy operacji wybranych" ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniach o naborach.

Lista operacji wybranych - nabór nr 5/2017 (rozwijanie działalności)

Lista operacji wybranych - nabór nr 6/2017 (podejmowanie działalności)

Lista operacji wybranych - nabór nr 7/2017 (inkubator)

Pełna dokumentacja konkursowa jest opublikowana w zakładce NABORY: nabór 5/2017, nabór 6/2017 i 7/2017

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020