Zakończyliśmy nabory wniosków 5, 6 i 7/2017

W dniach 30 stycznia - 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięć:

  • nabór 5/2017: „Mały może szybciej”, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach
  • nabór 6/2017: „Zacznij razem z nami”, czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą, 
  • nabór 7/2017: „Zaczyn”, czyli stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

W zakładce poszczególnych naborów pojawiły się rejestry złożonych wniosków.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020