Zakończyliśmy nabory wniosków 9, 10, 11 i 12/2017

W dniach 20 listopada- 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięć

- nabór 9/2017 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- nabór 10/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej
- nabór 11/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
- nabór 12/2017 - zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

W zakładce poszczególnych naborów pojawiły się rejestry złożonych wniosków. Więcej informacji w zakładce NABORY.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020