Zakup wozu asenizacyjnego, pługu do odśnieżania oraz przyczepy

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Ryszard Kuczkowski
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Bielawki
Czas realizacji: 
maj 2014
Koszt całkowity: 
240 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 
79 000,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Wyposażenie firmy w dodatkowy sprzęt pozwoliło jej na zdobycie nowych klientów na niedostępnych dotychczas rynkach usług, tym samy przyczyniając się ro wzrostu gospodarczego na obszarze LGD Wstęga Kociewia.

W ramach projektu zakupiono:

  • wóz asenizacyjny o pojemności 5 tys. litrów
  • pług do odśnieżania z okładzinami gumowymi o szerokości  2,5 metra
  • przyczepa o ładowności 8,5 ton

W ramach prowadzonej działalności oferowane są takie usługi jak: polewanie dróg na inwestycjach będących w trakcie budowy, sprzątanie dróg oraz wywóz śniegu, a także odśnieżanie dróg.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020