Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza zainteresowane osoby do udziału w wizycie studyjnej w okolice Sandomierza. Naszym celem jest odwiedzenie i zapoznanie się z działalnością inkubatora przetwórczego w Dwikozach.
Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 9-11 czerwca br. (piątek-niedziela).

Zgłaszać się należy do biura LGD:
- poprzez e-mail lgd@wstega-kociewia.pl
- telefonicznie pod numerem 58 562 71 43

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020