Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Tropem Wilczym śladami tczewskich harcerzy...

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE postanowiła w tym roku przypomnieć o bohaterskich harcerzach, a w szczególności o Kazimierzu Piechowskim. Współorganizatorem imprezy jest Powiat Tczewski, a wsparcia udziela Fabryka Sztuk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba.

Odbył się warsztat refleksyjny

Dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestnicy spotkania dokonali ewaluacji działań LGD poprzez wnikliwą analizę stanu realizacji strategii.

Pierwsze umowy grantowe podpisane!

W dniu 17 stycznia 2019 r. Prezesi LGD podpisali pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację projektów w ramach działania „Brama do cyfrowego świata”. Umowy zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew na zadanie pt. "Robotyka i programowanie dla dzieci i młodzieży" oraz z Fundacją Obywatelską na zadanie pt. "Cyfrowo zaradni - cyfrowo bezpieczni".

Odbyły się spotkania bezpośrednie

W związku z nową kadencją samorządów lokalnych Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski gościł na sesjach Rad Gmin na obszarze działania LGD. Celem jego wystąpień było przybliżenie nowo wybranym radnym czym zajmuje się Wstęga Kociewia. Celem spotkań było również przekazanie informacji o stanie wdrażania LSR oraz przekazanie nowo wybranym radnym  podstawowych założeń LSR. Za pomocą prezentacji multimedialnej pt. „Stan realizacji Strategii” zobrazował działalność naszego Stowarzyszenia.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.