Ważne formularze RODO

Informujemy, iż w procesie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania umów o przyznanie pomocy oraz weryfikacji wniosków o płatność Samorząd Województwa będzie prosił wnioskodawców o dostarczenie niniejszych dokumentów ze strony internetowej LGD.

Weź udział w Święcie Kociewia podczas Jarmarku Św. Dominika!

Jarmark św. Dominika to największa plenerowa impreza handlowo-wystawiennicza w Europie odbywająca się w Gdańsku od kilku wieków. Od kilkunastu lat Kociewie ma w jej programie swój dzień. Początkowo jako Unikaty z Kociewia, od ubiegłego roku w łączności z Korowodem Kociewskim, a w tym roku już jako Święto Kociewia, które odbędzie się 2 sierpnia.

Odbyło się Walne Zebranie Członków LGD

15 czerwca 2018 roku w Tczewie odbyło się doroczne posiedzenie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia  LGD "Wstęga Kociewia". Jego podstawowym punktem było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Zarządu z działalności w 2017 r.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu badania dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Wiceprezesa i Kierownika Biura postanowiła zaakceptować sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty!

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną KOCIEWIE zaprasza do udziału w warsztacie "Turystyka Wiejska 2.0 – jak skutecznie tworzyć i dystrybuować treści promujące atrakcje i oferty turystyczne" - przeznaczonym dla branży turystycznej i osób odpowiedzialnych w podmiotach publicznych i społecznych za zadania promocyjne.

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020