Wybór wykonawcy szkolenia

LGD "Wstęga Kociewia"   informuję, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na

Szkolenie/warsztat dla beneficjentów "LGD Wstęga Kociewia" - poddziałanie 19.2 - w zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej

wybrana została oferta:

SZKOLENIA I DORADZTWO UNIJNE

Mariola Epa Pikuła,  Osielsko

Wybór wykonawcy szkolenia

LGD "Wstęga Kociewia"   informuję, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na

"Szkolenie członków organów i pracowników Biura".

Część I.

Ogólne zasady funkcjonowania LGD i wdrażania LSR na lata 2016-2023                     

Część II.

Zasady oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym i grantowym  zgodnie z procedurą i kryteriami przyjętymi w LGD

 

wybrana została oferta:

SZKOLENIA I DORADZTWO UNIJNE

Mariola Epa Pikuła,  Osielsko

 

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020