Poradnik Beneficjenta, czyli jak przygotować i złożyć wniosek

***   Krok 1   ***

Na początku musi być pomysł! Dobry pomysł opiera się o rzetelne rozpoznanie uzasadnionych potrzeb mieszkańców. Trzeba dostrzec czego mieszkańcom brakuje.
Wnioskodawca musi wiedzieć: co chce zrobić, dla kogo, kiedy, z kim i gdzie, a także za ile.

 

***   Krok 2   ***

Należy sprawdzić czy taki pomysł jest zgodny ze strategią, a przede wszystkim, z jej celami. Jeżeli "Rozdział V. Cele i wskaźniki" nie da jednoznacznej odpowiedzi, to warto zapoznać się także z "Kryteriami wyboru operacji", które dokładnie wskazują jakie operacje będą wysoko oceniane.

 

***   Krok 3   ***

Warto nawiązać kontakt z Biurem LGD. Można to uczynić poprzez pocztę elektroniczną, rozmowę telefoniczną i wizytę w Biurze w Tczewie. Ta ostatnia forma wymaga największego wysiłku, ale jak uczy doświadczenie, jest najbardziej efektywna.
Pracownicy pomogą rozwiać wątpliwości interpretacyjne, poinformują o terminach i miejscach planowanych działań wspierających potencjalnych Beneficjentów, udostępnią dokumentację konkursową.

 

***   Krok 4   ***

Trzeba zapoznać się z aktami prawnymi,  formularzami wniosków i i załączników, a także z instrukcjami do nich. Można je pobrać ze strony internetowej LGD.

 

***   Krok 5   ***

Należy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy ( odpowiedni o rodzaju ogłoszonego konkursu). Jeśli pojawią się trudności można skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez LGD: materiałów informacyjnych, szkoleń lub warsztatów, a także doradztwa.
Warto pamiętać, że za skorzystanie z pomocy LGD można uzyskać dodatkowe punkty!
LGD pomaga w przygotowaniu wniosku, ale nie pisze go za wnioskodawcę.

 

***   Krok 6   ***

Wniosek należy złożyć  w Biurze  LGD w terminie podanym w ogłoszeniu.
Kolejność złożenia wniosku nie ma znaczenia dla jego oceny, ale złożenie wniosku po terminie uniemożliwia uzyskanie wsparcia.

 

***   Krok 7   ***

Oczekiwanie na decyzje Rady Programowej.
Wszelkie informacje o kolejnych etapach realizacji procedury są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  na stronie tej internetowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązujące terminy, zwłaszcza jeśli dotyczą odwołań od podjętych decyzji.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
Planowane efekty operacji: Realizacja finansowego i rzeczowego wdrożenia LSR
Typ operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020