Poradnik Beneficjenta, czyli jak przygotować i złożyć wniosek

***   Krok 1   ***

Na początku musi być pomysł! Dobry pomysł opiera się o rzetelne rozpoznanie uzasadnionych potrzeb mieszkańców. Trzeba dostrzec czego mieszkańcom brakuje.
Wnioskodawca musi wiedzieć: co chce zrobić, dla kogo, kiedy, z kim i gdzie, a także za ile.

 

***   Krok 2   ***

Należy sprawdzić czy taki pomysł jest zgodny ze strategią, a przede wszystkim, z jej celami. Jeżeli "Rozdział V. Cele i wskaźniki" nie da jednoznacznej odpowiedzi, to warto zapoznać się także z "Kryteriami wyboru operacji", które dokładnie wskazują jakie operacje będą wysoko oceniane.

 

***   Krok 3   ***

Warto nawiązać kontakt z Biurem LGD. Można to uczynić poprzez pocztę elektroniczną, rozmowę telefoniczną i wizytę w Biurze w Tczewie. Ta ostatnia forma wymaga największego wysiłku, ale jak uczy doświadczenie, jest najbardziej efektywna.
Pracownicy pomogą rozwiać wątpliwości interpretacyjne, poinformują o terminach i miejscach planowanych działań wspierających potencjalnych Beneficjentów, udostępnią dokumentację konkursową.

 

***   Krok 4   ***

Trzeba zapoznać się z aktami prawnymi,  formularzami wniosków i i załączników, a także z instrukcjami do nich. Można je pobrać ze strony internetowej LGD.

 

***   Krok 5   ***

Należy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy ( odpowiedni o rodzaju ogłoszonego konkursu). Jeśli pojawią się trudności można skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez LGD: materiałów informacyjnych, szkoleń lub warsztatów, a także doradztwa.
Warto pamiętać, że za skorzystanie z pomocy LGD można uzyskać dodatkowe punkty!
LGD pomaga w przygotowaniu wniosku, ale nie pisze go za wnioskodawcę.

 

***   Krok 6   ***

Wniosek należy złożyć  w Biurze  LGD w terminie podanym w ogłoszeniu.
Kolejność złożenia wniosku nie ma znaczenia dla jego oceny, ale złożenie wniosku po terminie uniemożliwia uzyskanie wsparcia.

 

***   Krok 7   ***

Oczekiwanie na decyzje Rady Programowej.
Wszelkie informacje o kolejnych etapach realizacji procedury są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  na stronie tej internetowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązujące terminy, zwłaszcza jeśli dotyczą odwołań od podjętych decyzji.