Proekologiczne akcje dla dzieci i młodzieży

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Morzeszczyn, Dzierżążno, Nowa Cerkiew
Czas realizacji: 
listopad 2012 - wrzesień 2014
Koszt całkowity: 
13 372,62 zł
Wartość dofinansowania: 
9 312,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Projekt polegał na organizacji kilku proekologicznych akcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Morzeszczyn.  Działania te pomyślane zostały jako sposób na poprawę stanu oraz estetyki środowiska naturalnego w naszym otoczeniu.

Główne działania w projekcie:

  • W ramach projektu zakupiono sadzonki roślin i bylin wieloletnich.  Sadzonki zostały wsadzone w ramach otwartej akcji przez dzieci i młodzież na terenie gminy Morzeszczyn. Ponadto zakupiono  10 sztuk donic drewnianych oraz 4 sztuki donic kaskadowych. Zostały one ustawione w kilku miejscowościach na terenie gminy.
  • Aby podnieść świadomość ekologiczną zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci, na które zakupiono farby do tkanin oraz bawełniane torby wielokrotnego użytku. Odbyła się ponadto akcja sprzątania ziemi. 
  • W nagrodę dla najlepszych zorganizowano wycieczkę do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.
  • W ramach projektu odbył się też rajd rowerowy Szlakiem Rumiankowym, na który zakupiono koszulki dla uczestników.