Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo - finansowe
oraz informacja o sposobie wykorzystania środków na  wsparcie funkcjonowania LGD
w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
nr 00015-6933-UM1110010/15

 Zestawienie Rzeczowo - Finansowe

 

Harmonogram działań komunikacyjnych Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”
Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2016

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD „Wstęga Kociewia” w 2017

Harmonogram działań komunikacyjnych LGD "Wstęga Kociewia" w 2018